Marion Rosen

Marion Rosen (1914-2012) var grunnlegger av rosenmetoden.

Hun studerte massasje, avspenningsmetoder og pusteteknikker og tok dette arbeidet med seg når hun senere utdannet seg til fysioterapeut.

Marion var opptatt av at ved å møte kroppen med myk og tydelig berøring så kan mennesker få kontakt med det som er fortrengt og slik få mulighet til å forløse det som har vært blokkert. Og når de fortrengte følelsene forløses vil kroppen kunne få større bevegelsesfrihet og en friere pust.

Marion praktiserte ulike teknikker i gruppe med bla psykoanalytiker Gustav Heyer, kollega og tidligere elev av Carl Gustav Jung. Gruppen oppdaget at behandlingstiden for psykoanalyse ble drastisk forkortet når de samarbeidet ut fra sine ulike kunnskapsområder. Avspenning og pustens betydning ble tillagt stor vekt i dette arbeidet.

På bakgrunn av disse observasjonene og erfaringene utviklet Marion etter mange års praksis Rosenmetoden. 

Kilde: Norske rosenterapeuters forening