Rosenmetoden

Om Rosenmetoden

Rosenmetoden er en avspenningsmetode som har som hovedmål å løse opp spenninger i kroppen for å frigjøre følelser som ligger bak.

Ved en Rosenbehandling møter terapeuten klientens muskelspenninger med myk, direkte og respektfull berøring. 

Behandlingen foregår på benk og er en kombinasjon av berøring og samtale, hvor klienten kan møte egne følelser, erfaringer og minner. 

Muskelspenninger kan spennes ubevisst over tid og slik skape ulike utfordringer i kroppen vår. I Rosenmetoden møtes spenningene med innsikt i at musklene er med på å holde tilbake fortrengte opplevelser og følelser som har vært vanskelig for bevisstheten å forholde seg til på et gitt tidspunkt i livet.

Ved å få kontakt med kroppens bevissthet kan også muskelspenninger løses opp og pust kan bli dypere og bedre. Slik vil du også kunne få mer kontakt med deg selv og dine behov.

Rosenmetoden kan gi deg avspenning, dypere pust og bedre flyt. 

Hvem passer det for?

Rosenmetoden er et godt alternativ hvis du:

  • har spente og verkende muskler
  • vil oppnå større kroppsbevissthet
  • har vanskelig for å slappe av
  • har behov for berøring
  • føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe
  • ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt
  • søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre
  • ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi


Les mer om Rosenmetoden:

Rosenmetoden.no